SLC Application
Neidio i'r prif gynnwys

Mae pob cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser a chyllid myfyrwyr Gradd Meistr a Doethur ôl-raddedig ar gyfer 2020/2021 ar agor erbyn hyn! Mewngofnodwch a gwnewch gais yn awr.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi pasio ond mae modd o hyd i chi wneud cais ar-lein. Gwnewch gais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn helpu i sicrhau bod gennych rywfaint o gyllid tua dechrau’r tymor.