Yn disgwyl eich taliad cyllid myfyrwyr cyntaf? Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru ar eich cwrs. Ni allwn eich talu nes y byddwch wedi gwneud hynny!

Gallwch gael gwybod sut mae cael eich taliad, a beth y mae statws eich taliad yn ei olygu, yma: https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/taliad/