Skip to main content

Mae Deddfau Gwarchod Data wedi newid, yn eich helpu chi fod mewn rheolaeth o beth, sut a ble caiff eich gwybodaeth ei rannu. Ymwelwch â'n Hysbysiad Preifatrwydd am fwy o wybodaeth.